Identification
Name:4-aminobutyrate aminotransferase_
Synonyms:
 • GABA aminotransferase
 • GABA-AT
 • Gamma-amino-N-butyrate transaminase
 • GABA transaminase
 • Glutamate:succinic semialdehyde transaminase
Gene Name:puuE
Enzyme Class:
Biological Properties
General Function:Involved in 4-aminobutyrate transaminase activity
Specific Function:Involved in the breakdown of putrescine via transamination of gamma-aminobutyrate
Cellular Location:Not Available
SMPDB Pathways:
KEGG Pathways:
KEGG Reactions:
1.0Thumb+1.0Thumb1.0Thumb+1.0Thumb
1.0Thumb+1.0Thumb1.0Thumb+1.0Thumb
SMPDB Reactions:
1.0Thumb+1.0Thumb1.0Thumb+1.0L-Glutamic acid+1.0Thumb
EcoCyc Reactions:
1.0Thumb+1.0Thumb1.0Thumb+1.0Thumb
1.0Thumb+1.0Thumb1.0Thumb+1.0Thumb
Metabolites:
ECMDB IDNameView
ECMDB02812alpha-KetoglutarateMetaboCard
ECMDB00056beta-AlanineMetaboCard
ECMDB04017gamma-Aminobutyric acidMetaboCard
ECMDB00148L-GlutamateMetaboCard
ECMDB03015Malonic semialdehydeMetaboCard
ECMDB04123Oxoglutaric acidMetaboCard
ECMDB01259Succinic acid semialdehydeMetaboCard
GO Classification:
Function
4-aminobutyrate transaminase activity
binding
catalytic activity
cofactor binding
pyridoxal phosphate binding
transaminase activity
transferase activity
transferase activity, transferring nitrogenous groups
Process
cellular amino acid and derivative metabolic process
cellular amino acid derivative metabolic process
cellular metabolic process
gamma-aminobutyric acid metabolic process
metabolic process
Gene Properties
Blattner:b1302
Gene OrientationClockwise
Centisome Percentage:29.39
Left Sequence End1363574
Right Sequence End1364839
Gene Sequence:
>1266 bp
GTGTCAAAGGCAACCGAACAAAACGACAAGCTCAAGCGGGCGATAATTATTTCAGCAGTG
CTGCATGTCATCTTATTTGCGGCGCTGATCTGGAGTTCGTTCGATGAGAATATAGAAGCT
TCAGCCGGAGGCGGCGGTGGTTCGTCCATCGACGCTGTCATGGTTGATTCAGGTGCGGTA
GTTGAGCAGTACAAACGCATGCAAAGCCAGGAATCAAGCGCGAAGCGTTCTGATGAACAG
CGCAAGATGAAGGAACAGCAGGCTGCTGAAGAACTGCGTGAGAAACAAGCGGCTGAACAG
GAACGCCTGAAGCAACTTGAGAAAGAGCGGTTAGCGGCTCAGGAGCAGAAAAAGCAGGCT
GAAGAAGCCGCAAAACAGGCCGAGTTAAAGCAGAAGCAAGCTGAAGAGGCGGCAGCGAAA
GCGGCGGCAGATGCTAAAGCGAAGGCCGAAGCAGATGCTAAAGCTGCGGAAGAAGCAGCG
AAGAAAGCGGCTGCAGACGCAAAGAAAAAAGCAGAAGCAGAAGCCGCCAAAGCCGCAGCC
GAAGCGCAGAAAAAAGCCGAGGCAGCCGCTGCGGCACTGAAGAAGAAAGCGGAAGCGGCA
GAAGCAGCTGCAGCTGAAGCAAGAAAGAAAGCGGCAACTGAAGCTGCTGAAAAAGCCAAA
GCAGAAGCTGAGAAGAAAGCGGCTGCTGAAAAGGCTGCAGCTGATAAGAAAGCGGCAGCA
GAGAAAGCTGCAGCCGACAAAAAAGCAGCAGAAAAAGCGGCTGCTGAAAAGGCAGCAGCT
GATAAGAAAGCAGCGGCAGAAAAAGCCGCCGCAGACAAAAAAGCGGCAGCGGCAAAAGCT
GCAGCTGAAAAAGCCGCTGCAGCAAAAGCGGCCGCAGAGGCAGATGATATTTTCGGTGAG
CTAAGCTCTGGTAAGAATGCACCGAAAACGGGGGGAGGGGCGAAAGGGAACAATGCTTCG
CCTGCCGGGAGTGGTAATACTAAAAACAATGGCGCATCAGGGGCCGATATCAATAACTAT
GCCGGGCAGATTAAATCTGCTATCGAAAGTAAGTTCTATGACGCATCGTCCTATGCAGGC
AAAACCTGTACGCTGCGCATAAAACTGGCACCCGATGGTATGTTACTGGATATCAAACCT
GAAGGTGGCGATCCCGCACTTTGTCAGGCTGCGTTGGCAGCAGCTAAACTTGCGAAGATC
CCGAAACCACCAAGCCAGGCAGTATATGAAGTGTTCAAAAACGCGCCATTGGACTTCAAA
CCGTAA
Protein Properties
Pfam Domain Function:
Protein Residues:421
Protein Molecular Weight:44729
Protein Theoretical pI:6
Signaling Regions:
 • None
Transmembrane Regions:
 • None
Protein Sequence:
>4-aminobutyrate aminotransferase
MSNNEFHQRRLSATPRGVGVMCNFFAQSAENATLKDVEGNEYIDFAAGIAVLNTGHRHPD
LVAAVEQQLQQFTHTAYQIVPYESYVTLAEKINALAPVSGQAKTAFFTTGAEAVENAVKI
ARAHTGRPGVIAFSGGFHGRTYMTMALTGKVAPYKIGFGPFPGSVYHVPYPSDLHGISTQ
DSLDAIERLFKSDIEAKQVAAIIFEPVQGEGGFNVAPKELVAAIRRLCDEHGIVMIADEV
QSGFARTGKLFAMDHYADKPDLMTMAKSLAGGMPLSGVVGNANIMDAPAPGGLGGTYAGN
PLAVAAAHAVLNIIDKESLCERANQLGQRLKNTLIDAKESVPAIAAVRGLGSMIAVEFND
PQTGEPSAAIAQKIQQRALAQGLLLLTCGAYGNVIRFLYPLTIPDAQFDAAMKILQDALS
D
References
External Links:
ResourceLink
Uniprot ID:P50457
Uniprot Name:PUUE_ECOLI
GenBank Gene ID:AP009048
Genebank Protein ID:1651331
Ecogene ID:EG13187
Ecocyc:EG13187
ColiBase:b1302
Kegg Gene:b1302
EchoBASE ID:EB2979
CCDB:PUUE_ECOLI
BacMap:16129263
General Reference:
 • Aiba, H., Baba, T., Hayashi, K., Inada, T., Isono, K., Itoh, T., Kasai, H., Kashimoto, K., Kimura, S., Kitakawa, M., Kitagawa, M., Makino, K., Miki, T., Mizobuchi, K., Mori, H., Mori, T., Motomura, K., Nakade, S., Nakamura, Y., Nashimoto, H., Nishio, Y., Oshima, T., Saito, N., Sampei, G., Horiuchi, T., et, a. l. .. (1996). "A 570-kb DNA sequence of the Escherichia coli K-12 genome corresponding to the 28.0-40.1 min region on the linkage map." DNA Res 3:363-377. Pubmed: 9097039
 • Blattner, F. R., Plunkett, G. 3rd, Bloch, C. A., Perna, N. T., Burland, V., Riley, M., Collado-Vides, J., Glasner, J. D., Rode, C. K., Mayhew, G. F., Gregor, J., Davis, N. W., Kirkpatrick, H. A., Goeden, M. A., Rose, D. J., Mau, B., Shao, Y. (1997). "The complete genome sequence of Escherichia coli K-12." Science 277:1453-1462. Pubmed: 9278503
 • Hayashi, K., Morooka, N., Yamamoto, Y., Fujita, K., Isono, K., Choi, S., Ohtsubo, E., Baba, T., Wanner, B. L., Mori, H., Horiuchi, T. (2006). "Highly accurate genome sequences of Escherichia coli K-12 strains MG1655 and W3110." Mol Syst Biol 2:2006.0007. Pubmed: 16738553
 • Kurihara, S., Oda, S., Kato, K., Kim, H. G., Koyanagi, T., Kumagai, H., Suzuki, H. (2005). "A novel putrescine utilization pathway involves gamma-glutamylated intermediates of Escherichia coli K-12." J Biol Chem 280:4602-4608. Pubmed: 15590624